Gwiazdo, przyszłaś i inne opowiadania

Fragment recenzji  Jana Pieszczachowicza  ( Nowe Książki, luty 1973)

„Gwiazdo, przyszłaś” jest rzetelnym, a przy tym obudowanym bystrą obserwacją portretem zbiorowym rodziny głównej bohaterki, nauczycielki Anny. Portret ten nader skomplikowany, pełen niuansów, mnożenia punktów widzenia, wśród których dramat bohaterów rozwija się pełen wieloznaczności Jej samotność jest wstrząsająca tym bardziej im bardziej pragnie ona ratować swą godność, godność rodzinnego nieudacznika, wyśmiewanej starej panny, która w nader złożony sposób demonstruje swój stosunek do zmarlgo ojca. Górny znakomicie operuje narracją – tak że prawda i złudzenie, realność i marzenie mienią się wszystkimi odcieniami, przechodzą niedostrzegalnie w swoje przeciwieństwa.